Wijkmanska Blecket

Wijkipedia

Asterix i Alperna Stor litteratur. Har mycket lite att göra med Uderzos tolkning. Verket är numera utslitet och ersatt med ett nytt alster på polska. Det okonventionella språket påverkar dock på intet sätt läsbarheten. Denna Asterix och Césars lagerkrans har försvunnit under lika mystiska omständigheter som föregångaren.

Broby-Kalle Cravallresors bästa vän. Numera tragiskt nog framliden, men var innan han lämnade jordelivet innehavare av bil- och bussverkstad i Broby utanför Uppsala.

Busswaffe Alternativ benämning på Cravallresor. Uttrycket hördes första gången vrålas av en busschaufför på en bättre restaurant i Krakow under Polenturnén 1994. Chauffören tyckte att det var ett så festligt ord han kommit på att han fortsatte hojta det i de resterande två timmar orkestern befann sig på platsen. Hur denna tid kunde bli så lång är inte klarlagt.

Cocktailparty Fest som föregår studentorkesterfestivaler. Kännetecknas främst av att man efteråt drabbas av en viss avsmak för Dry Martini, vilken lustigt nog råkar vara den drink som serveras gratis. Inför STORK 2010 var partyt för första gången en sittning på Uplands som slog stort Sverige över.

Cravallresor Wijkmanska Bleckets egen resebyrå. Har decimerat sitt bussinnehav mycket kraftigt och äger för närvarande just ingen buss alls, däremot en sjusärdeles snygg och användbar cykel - Kommandohoran. I Cravallresors stolta flotta har dock partyfarkosterna Vildmannen, Manne och Horgubben ingått. Se också Busswaffe. Sommer 2010 utökades Cravallresors färdmedel med en kraftig överlastad Airbus 319 förvärvad från Spanair.

Damtoaletten Plats på Uplands Nation där delar av Blecket gärna jammar framåt natten på gasquer. De som inte spelar brukar i regel dansa. Då damtoaletten inte är speciellt stor brukar det kunna bli ganska trångt och trevligt.

Diva De medlemmar som åldrats med värdighet och avslutat sina bragder med att förse Bleckets aktiva medlemmar med minst en back öl, passe le bac, som de säger i Frankrike. Divorna finns till som själslig vägledning och hälsar gärna på under jubileum, festivaler, allmänna blecketfester och då de är törstiga.

Dotterloge Avknoppning av Wijkmanska Blecket på annan ort än Uppsala. För närvarande finns en dotterloge i Göteborg, ledd av Matros Ehrengranat. För närvarande finns inga dotterloger då Amiral Ehrengran flyttade tillbaka till Uppsala. Vår senaste dotterloge David M Soto var också på villovägar med har återvänt.

Familjekonsert Konsert i Uppsala Stadsträdgård som traditionsenligt avslutar STORK. Wijkmanska Blecket spelar alltid sist eftersom ingen annan orkester vill äntra scenen efteråt, oklart varför.

Förtjänstmedalj Medalj som utdelas till verkligt förtjänta Bleckister. Finns i tre valörer; brons, silver och guld. Utdelas mycket sparsamt, i synnerhet de högre valörerna.

Gunnars Gränd Plats långt bak i Vildmannen (dock framför Snerikes) där man enligt Hannu "kan göra ett... och annat". Uppkallad efter medlem av Gunnarklubben.

HG-Medalj Utdelad då och då. Fråga inte.

Horgubben Tidigare extrabuss i Cravallresor. Numera avyttrad till några uppenbarligen lättlurade individer. Bussen tillbringade största delen av den tid den ägdes av oss på Broby-Kalles verkstad.

Jägermeister Ädel dryck. En tämligen blöt lunch på nämnda företags Wolfenbüttelfabrik under Lützenturnén 1991 brukar benämnas på samma sätt. Oklart är varför någon talar om festen då ingen minns den och alltså inte borde ha mycket att tala om.

Kassör

HT 05 - VT 06Fredrik Molin
HT 06 - VT 07Martin Norling
HT 07 - VT 08Fanny Ekblom Johansson
HT 09 - VT 10Per-Christian "PC" Reithe
HT 10 - VT 11Jenny Esevik
HT 11Linnéa "Lia" Dahlberg
HT 12 - VT 13Cecilia Berglund
VT 12Benjamin "Benni" Langlotz
HT 13 - VT 14Emma Löfstedt

Kommandohoran Bild på KommandohoranFlexibel turnéfarkost i extra portabelt format. Utrustad med såväl störtloppsbräda som pissoar, ölback och kaffebryggare.

Kommendörkapten Wijkmanska Bleckets allsmäktige och enväldige ideologiske chef. Den person som oftast (undantaget kassören givetvis) får skäll av kuratel och klubbverk för allt möjligt, ibland sådant som vi faktiskt är ansvariga för. Wijkmanska Bleckets kommendörkaptener genom tiderna har varit:

HT 81 - VT 82Anders Folkesson
HT 82 - VT 85Anders Bengtsson
HT 85 - VT 87Jonas Förare
HT 87 - VT 89Per Thorell
HT 89 - VT 90Peter Lind
HT 90 - VT 91Per Wengrud
HT 91 - VT 92David Hellsing
HT 92 - VT 93Anna-Carin Lundqvist
HT 93 - VT 95Torbjörn Sterner
HT 95 - VT 96Katarina Gyulai
HT 96 - VT 97Malin Ståhl
HT 97 - VT 98Johan Ehrengren
HT 98 - VT 99Lena Ternrud
HT 99 - VT 00Helena Levander
HT 00 - VT 01Annika Yledahl
HT 01 - VT 03Anders Bergman
HT 03 - VT 04Amanda "Jenny Walker" Lidholt
HT 04 - VT 05Jonas Höljer
HT 05 - VT 06Petter "PTH" Wahlgren
HT 06 - VT 07Fredrik "Frallan" Mokvist
HT 07 - VT 08Dan-Erik "Danne" Hallmans
HT 08 - VT 09Fanny Ekblom Johansson
HT 09 - VT 10Emelie Perland
HT 10 - VT 11Linnéa "Lia" Dahlberg
HT 11 - VT 12Markus "Naken-Markus" Cederberg
HT 12 - VT 13Sigrid "Sigge" Arnamo
HT 13 - VT 14Benjamin "Benni" Langlotz

Krevad Årligen återkommande fest på nationen med uppträdande av Wijkmanska Blecket. En krevad har alltid ett tema; exempel på tidigare teman är "Krevad i Persiska Viken", "Krevad i Vatikanen", "Krevad i OS-byn" och "Krevad i Novosibirsk". Hålles av tradition på våren. Se också Miniblås.

Kristallnatten Legendarisk fest i pannrummet då en medlem av trumpetsektionen av misstag (påstod han i allafall senare) råkade välta en vagn full med inte speciellt slagtålig disk. Vad diskvagnen gjorde i pannrummet förtäljer inte historien.

Köttridå Behövs inte.

Lützenturnén Benämning på Wijkmanska Bleckets Tysklandsturné 1991. Namnet kommer sig inte av att vi besökte Lützen, eftersom vi inte gjorde det.

Lelle Allmänt skrikig och obildad person. En Lelle är sällan student.

Loggboken Bok där en del av Wijkmanska Bleckets äventyr och bravader stundom nedtecknas om någon mot förmodan skulle minnas något av dessa.

Löwenbrau Sylta på Kungsholmen i Stockholm. Gå inte dit. Pestflagg!

Manne Wijkmanska Bleckets första partyfarkost. Ersattes tidigt av Vildmannen.

Matmorsa Ämbete vars innehavare ansvarar för den (oftast) mer fasta delen av förtäringen på våra evenemang.

HT 01 - VT 04Elin Lindqvist
HT 08 - VT 09Evy Lidén
HT 09 - VT 11Sigrid "Sigge" Arnamo
VT 12Maria Röjerdal
HT 13 - HT 14Rebecca Weisberg
VT 14Sigrid "Sigge" Arnamo

Miniblås Minibrunk på Uplands varje höst med två eller tre inbjudna orkestrar och Wijkmanska Blecket. Så här har spelprogrammet sett ut genom historien:

1989 Kanske var Promenaden och några Axelbanditer där, ingen minns så noga, det var antagligen ett bra party
1990 Ingen minns
1991 Dragskåpet® med baletten Dragetten® och ...
1992 Attraktionsorkestern med baletten Attrapperna och Promenadorquestern med baletten Paletten
1993 Chalmers Barockensemble och Bara Damer
1994 Glansbandet med baletten Skenbenen, Hornboskapen och Canal Street Syncopators
1995 Glasblåsarna och Tupplurarna
1996 Inget miniblås
1997 ÖG Nationskapell och Hornboskapen
1998 Promenadorquestern och ab Kruthornen med Letta Gardet
1999 Säg det den som kan
2000 Hornboskapen Det här året var det förresten inget miniblås, utan ett maxiblås, så det så.
2001 Inget miniblås
2002 Dragskåpet® med baletten Dragetten®
2003 - 2010 Inget miniblås

Ottar Vit (nåja) Saabcab av 1968 års modell. Användes främst vid bussgaragefester och i kortegen på STORK. Numera försvunnen då bussgaraget numer är rivet.');

The Official Ottar Limerick
Det va en liten bil från ett garage
Den behövde plåster å bandage
Hans namn det va Ottar
Körde på väg och på trottoar
Vem kommer att bli hans salvage

Johan Lundqvist

Patidans Patidanserna måste utföras vid vissa tillfällen för att skapa rätt förutsättningar för festen.

Piæ Cantiones Wijkmanska Bleckets alldeles egensångbok, fylld med just de visor vi brukar sjunga när vi vill ha lite trevligt. Får den rosenkindade recensioren att kippa efter andan. Den senaste boken trycktes 2008.

Plyschbjörn En mjuk oformlig massa utan partytendenser.

Pripps Räddaren i nöden.

Proppskåpet Plats på Uplands Nation vi gärna visar för reccar eller andra.

Repetitör Se styrman.

Runar Wijkmanska Bleckets helikon i vacker gulmetall.

Rörken Gokartbana som senast 1989 låg i närheten av Hovgårdens soptipp norr om Uppsala. Wijkmanska Blecket har dock inte sedan dess haft möjlighet att kontrollera om den finns kvar då de numer avvisar alla våra bokningsförsök.

Schwebus! Rop med samma semantik som det mer spridda "Skål!". Uttalet skiljer dock en smula, men påminner vagt om det som genomsnittlig Lelle brukar prestera i slutet av genomsnittlig kräftskiva.

Snerikes Plats längst bak i Vildmannen. Används främst som instrumentförvaring och avfallsstation, men även andra användningsområden kan ibland komma ifråga.

SOF StudentOrkesterFestival. Ungefär som STORK, men i Linköping.

Störningshoran (1) Mytiskt väsen i Flogsta, som lär dyka upp när man har för högljudda fester. (2) En kombinerad kundvagn och racerbil, ursprungligen upphittad vid Ullared2 i Morgongåva, som hade en kort karriär i orkestern.

STORK StudentORKesterfestivalen avhållen i Uppsala jämna år. Udda år tvingas man åka ända till Linköping och SOF.

Styrman Personen som försöker få Wijkmanska Blecket att spela som en hel orkester. Under orkesterns första decenium låg styrmannerandet på KKs ansvar men bröts sedan ut till ett eget ämbete.

Wijkmanska Bleckets senaste styrmän har varit:

HT 93 - VT 94Johan "Klossen" Lundqvist
HT 94 - VT 95Synnöve "Synne a.k.a. C.t.P.K.f.H " Michaeli
HT 95 - VT 96Johan Runeson
HT 96 - VT 97Mikael Rogberg
HT 98Synnöve "Synne a.k.a. C.t.P.K.f.H " Michaeli
VT 99 - HT 99Camilla Wåhlin
VT 00 - HT 00Anna "Anna-bara" Thunberg
VT 01 - HT 01Linus "Limpan" Johnsson
VT 02 - HT 02Martin "Slusken, Byäldsten" Magnusson
HT 03 - VT 04Anders Carlsson
VT 03Linus "Limpan" Johnsson
HT 04 - VT 05Christofer Bäcklin
HT 05 - VT 06Anders Carlsson
Magnus "Kungen" Svensson
Camilla Wåhlin
HT 06 - VT 08Christofer Bäcklin
Anders Carlsson
HT 08Daniel "Saxdanne" Söderström
HT 09 - VT 10Isabelle Söder
HT 10 - VT 11David Miranda Soto
HT 11 - VT 12Nisse "Squealarn" Blomster
HT 12 - VT 14Benjamin "Benni" Langlotz

Störtlopp Sällskapslek där störtloppsplankan har en central funktion. Utmana oss gärna.

Svampen Medalj tillverkad av poröst material. Utdelas till orkestermedlemmar som blivit alltför nyfikna på sin frukost och inte kunnat motstå frestelsen att ta sig en titt på den igen.

Svante Wijkman Bild på Svante Wijkman Wijkmanska Bleckets andlige fader. Svante Wijkman var student i Uppsala och medlem av Uplands Nation på 1830-talet. På grund av olyckliga omständigheter blev hans akademiska såväl som hans andra levnadsbana mycket kort (1821-1837) då han dog 16 år gammal, enligt uppgift av excesser i alkoholkonsumtion.

Tjugominutersturbo Benämning på resa vars faktiska tidsåtgång vida överstiger resenärernas uppfattning om densamma. Uttrycket myntades efter den resa som företogs mellan Wolfenbüttel och Berlin kort efter ovan omtalad lunch. Busschauffören och orkestern i övrigt är djupt oeniga om restiden: den förra hävdar tre och en halv timme, övriga gissar på runt 20 minuter. Samma fenomen upplevdes även på resan till och från Chalmers Barockensembles 45-årsjubileum i Göteborg.

Tronskifte Mytomspunnen tillställning varje höst då vi byter kommendörkapten. Om vi av någon anledning inte skulle byta kommendörkapten ignorerar vi tappert detta faktum och genomför tronskifte ändå.

Uniform Före detta vit före detta sjömansskjorta, oftast utsmyckad med före detta mat och före detta dryck, ibland kompletterad med slips och shorts eller ett par före detta vita byxor, ibland inte. Vid denna fästs eventuella utmärkelser som vittnar om individens bragder och bedrifter utförda i orkesterns tjänst.

Vallarondellen Rondell i närheten av Valla i Linköping där vi SOF -93 blev upphunna av den lokala ordningsmakten under det att vi försökte oss på ett nytt rekord. Efter 33 varv avbröts rekordförsöket av ett par ilskna poliser som förkunnade att man bara får köra sju varv i en rondell. Nuvarande rekord sägs vara 56.

Vildmannen Bild på Vildmannen Partyfarkost tillverkad av Scania och Säffle lättmetall, inköpt med medel donerade av ett känt bryggeri.

WBBW Wijkmanska Blecket Busswaffe. Orkesterns lag i Uplands Nations Rally.

Webbmaster

HT 07 - VT 08Christofer Bäcklin
HT 08 - VT 09Martin Norling
HT 10 - HT 12Fanny Ekblom Johansson
VT 13 - VT 14Benjamin "Benni" Langlotz
VT 15 - VT 16Johan Snider

Wijkman, Svante Se Svante Wijkman.

Wijkmansk Kvart Jfr AK och DK. Godtycklig tid varmed avresa till godtycklig plats av någon anledning försenas. Uttrycket myntades vid avresan till SOF -89 då den Wijkmanska kvarten visade sig bli tretton vanliga.

Ölschasse Wijkmanska Bleckets viktigaste och mest utsatta ämbete. Benämnes också pilsnersergeant.

HT 08 - VT 09Emelie Perland
HT 09 - VT 10Linnéa "Lia" Dahlberg
HT 10 - VT 11Markus "Naken-Markus" Cederberg
HT 11Daniel Gustavsson
HT 12 - VT 13Aleksander "Tan" Lundqvist
HT 13 - VT 14Henrik Storfors